Θανατηφόρες περιφρονήσεις

Η ανυπακοή, η περιφρόνηση των Νόμων, η ασέβεια προς αυτούς, η ενέργεια σε αντίθεση όσων απαγορεύουν  και μάλιστα με έμφαση, είναι κάτι το  σύνηθες στην Ελληνικήν Κοινωνίαν. Δεν παρατηρείται κανένας σεβασμός ή τήρηση των Νόμων στο σύνολον του πληθυσμού ή ακριβέστερον σε μέγιστον μέρος αυτού. Τα αίτια πολλά. Δεν  είναι της παρούσης να τα  αναπτύξομεν. Θα έπρεπε όμως επ’ αυτού να ανησυχούν οι ψηφίζοντες τους Νόμους. Οι Βουλευτές συλλήβδην, διότι οι αποφάσεις τους περιφρονούνται επιδεικτικώς αλλά και τα σκοπούμενα δεν έχουν αποτελέσματα, είτε σε φορολογικά θέματα αναφέρονται, είτε σε αποτροπήν εγκλημάτων, είτε σε τήρηση της τάξεως είτε σε προστασία της υγείας.

Η  Δημοσία Υγεία αυτήν την στιγμήν, όχι  μόνον εν Ελλάδι, αλλά και παγκοσμίως ευρίσκεται σε άκρως επικίνυδυνον σημείον. Μέτρα για καταπολέμησή της δεν είναι γνωστά. Λαμβάνονται προληπτικώς ορισμένα και η Πολιτεία ζητά την απόλυτον εφορμογήν τους προς περιστολήν της εξαπλώσεως της νόσου. Μεταξύ αυτών προσωπείον  και απόλυτην αποφυγή συγκεντρώσεως πέραν τεσσάρων ατόμων και αυτών εν αποστάσει.

Δυστυχώς;  Η περιφρόνηση και η  μη  τήρηση αυτών έχει γίνει κανόνας. Απαγορεύεται σε καφενεία να συγκεντρώνονται αρκετοί, απαγορεύονται οι χοροεσπερίδες, απαγορεύονται  οι συγκεντρώσεις στα σπίτια   για οποιοδήποτε συμβάν. Και ευρίσκονται αρκετοί που περιφρονούν αυτά με αποτέλεσμα να στέλνουν στον θάνατον δεκάδες άτομα καθημερινώς!! Δεσποινίδα έκαμε συνάθροιση για τα γενέθλιά της! ΄Άλλος μορφωμένος το ίδιον, γάμοι με προσκλήσεις πολλών ατόμων και άλλα φαινόμενα με ενδεχόμενον  κίνδυνον θανάτων!

Συγκεντρώσεις σαν κι αυτές έχουν επιφέρει τον θάνατον σε δεκάδες συνανθρώπους μας με άκρως θλιβερόν, 108 άτομα σε μίαν ημέραν!! Είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι τινες από τους θανάτους δεν προήλθαν από κάποια από όμοιες  συναθροίσεις;;;; Οι προβαίνοντες στις παράνομες αυτές  συναθροίσεις είναι πρόξενοι εγκλημάτων ηθικών αλλά και πραγματικών. Ασεβείς και ψυχροί στον μέγιστον κίνδυνον που διατρέχει η Χώρα. Σκληροί και ανάλγητοι μη συμμεριζόμενοι  τον  θρήνον στην κοινωνίαν και περιφρονούντες  τον άμεσον κίνδυνον ο οποίος ελαύνει όπισθεν κάθε ατόμου. Και η αναλγησία τους είναι έτι μεγαλυτέρα διότι οι θάνατοι δεν επήλθαν σε κάποιον μακρυνόν μέρος αλλά πλησίον τους. Στην Ελλάδα. Σε άπειρα σημεία της. Υπάρχει συναισθηματισμός ένθον αυτών;  Ανθρωπισμός; Τόσον σκληρόκαρδοι είναι; Αλλά αυτό το μειονέκτημα να είχαν, είναι κάτι προσωπικόν  τους και δείχνει τον χαρακτήρα τους απέναντι στον δοκιμαζόμενον πλησίον, Γνωρίζουν όμως ότι δεν είναι  στο απυρόβλητον του ιού;;;

Μιχαήλ Στρατουδάκης

κοινοποίησε το ...
Anthropini koinonia hellas
Transport Company
iasis
);
Translate »