Διατί σκωράρουν την Ελληνικήν Γλώσσαν;;;

Ο καταιγισμός των ξένων λέξεων το διάστημα αυτό έχει προκαλέσει εκτός των άλλων, απόλυτη ταπείνωση και περιφρόνηση στον Έλληνα ο οποίος δεν καταλαβαίνει τις λέξεις που με αδικαιολόγητην  έπαρση αναφέρουν   όσοι «βγαίνουν» στις τηλεοράσεις και λαλούν αδιακόπως, αλλά και μεγίστην  περιφρόνηση στην Ελληνικήν Γλώσσαν η οποία δεν τους «γεμίζει» και προτιμούν τις φτωχές γλώσσες άλλων χωρών! Προσπαθούν να κάμουν τους «διδασκάλους» ξένων γλωσσών στο σύνολον του Ελληνικού Λαού, μη γνωρίζοντας ότι μέγα μέρος έχει περιορισμένην μόρφωση και ως εκ τούτου δεν αντιλαμβάνεται τίποτε, αλλά και πλείστοι δεν θέλουν ποτέ να ακούνε ξένες λέξεις. Ακούσαμεν χθες από Τηλεοράσεως την ερώτηση σε διαγωνιζόμενον «τι σημαίνει χωλός» και εδήλωσε άγνοιαν!!!! Αυτό τον αδαή περί  την Ελληνικήν Γλώσσαν θέλομεν να τον διδάξομεν να χρησιμοποιεί ξένες λέξεις  στην καθημερινήν του ζωήν!!! «Διδάσκαλοι» οι αρνητές της Γλώσσης μας. Εν προκειμένω έχει ισχύν το «ει χωλώ παροικήσεις υποσκάζειν μαθήσει». Κάποιοι επί μονίμου βάσεως «σκωράρουν» την Γλώσσαν μας!!

Για την αθλίαν αυτήν συχνήν καθημερινήν τακτικήν, επανήλθεν,  ευ πράξας, ο Καθηγητής Γλωσσολογίας Γεώργιος Μπαμπινιώτης και κατέκρινε την μη ερμηνείαν ξένων λέξεων. Προ ολίγων ημερών  είχε θίξει την χρήση άλλων ξένων λέξεων, όλων αυτών γύρω  από  την πανδημίαν, καυτηριάζοντας με ευγενή τρόπον την περιφρόνηση της Γλώσσης μας! Στην τελευταίαν του παρατήρηση αναφέρει.

Μακάρι να υπάρξουν καλύτερες προτάσεις. Ας μού επιτραπεί και πάλι να λειτουργήσω ως μια αδύναμη φωνή τής «γλωσσικής συνείδησής» μας μήπως και κάποιοι οπαδοί των εύκολων λύσεων (μοιρολατρικής αποδοχής περίπου ως δεδομένων των ξένων λέξεων και ονομασιών) πιστέψουν ότι δεν είναι ούτε δύσκολο ούτε γελοίο να δοκιμάσουν τις ελληνικές αποδόσεις —όχι, κατ’ ανάγκην, τις δικές μου∙ μπορεί να υπάρξουν καλύτερες. (Οι «εραστές τής γλωσσικής πλάκας», που βρίθουν στην χώρα μας λόγω περιορισμένης γλωσσικής ευαισθησίας, ας συνεχίσουν την πλάκα τους, είναι χρήσιμη κι αυτή για να μετράμε τα όρια τής ένοχης ανοχής μας).

Δεν χρειάζεται τίποτε περισσότερον από τις λιτές και εμπνευσμένες αυτές παρατηρήσεις, για τους, «τεϊκεγουεϊτζίδες» και «κλικεγουεϊτζίδες» ελληνοφώνους ομιλητές!!!

Το θλιβερόν είναι ότι η χρήση των οπαδών αυτών των αδοκίμων λέξεων, δεν είναι μόνον οι δημοσιογράφοι, αλλά και Καθηγητές Πανεπιστημίων  και επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων και πάντες όσοι αναφέρονται σ’ αυτές τις λέξεις!

  • Υπάρχει Υπουργείον Παιδείας να προστατεύσει την Γλώσσαν μας;;;
  • Υπάρχουν ελλόγιμοι στα Ανώτατα Πνευματικά Ιδρύματα να αντιστούν  στην περιφρόνηση της Γλώσσης μας;;;
  • Υπάρχουν ευήκοα όντα να ακούσουν το συνεχές παράπονον  Ελλήνων, ότι δεν καταλαβαίνουν τις ξένες λέξεις;;;

Ο Καθηγητής της Γλωσσολογίας  φωνάζει για το ολίσθημα. Αν δεν τον ακούμεν, αλλά παρακολουθούμεν και συνταυτιζόμεθα με τους Δημοσιογράφους ή κάθε άλλον περιφρονητήν της Γλώσσης μας,  γιατί  να υπάρχει το Τμήμα της Γλωσσολογίας  στα Πανεπιστήμια;;  Μήπως περιττεύει!!!!!!!!

Γνωρίζουν ότι σε 280 Πανεπιστήμια ανά την Υφήλιον διδάσκεται η Ελληνική Γλώσσα μετά θρησκευτικής  ευλαβείας, φυσικά πολυτονική;;

Μιχαήλ Στρατουδάκης

κοινοποίησε το ...
Anthropini koinonia hellas
Transport Company
iasis
);
Translate »