stratoudakis

Ανακρίβειες των τούρκων τιτλούχων!!

Με αύξουσαν  «υποτελικήν ευλάβειαν» οι Ελληνικές τηλεοράσεις στα δελτία ειδήσεων αλλά και όπου δοθεί ευκαιρία, αναμεταδίδουν τις τουρκικές ειδήσεις, λεπτομερώς αλλά και εν εκτάσει  αναφορικώς με τις Ελληνικές οι οποίες είναι σε νανώδη παρουσίαση. Πέραν αυτού όμως δεν σχολιάζουν οι δημοσιογράφοι μας, τις σκοπίμως λανθασμένες αναφορές σε βάρος μας από τους τούρκους. Τις μεταδίδουν, τους κάνουν προβολήν, αλλά δεν τις αντικρούουν κι έτσι ο Έλληνας πιστεύει τις τουρκικές ανακρίβειες.

  • Πριν ολίγους μήνες ο τούρκος πρόεδρος και τα τσιράκια του έλεγαν ότι η τουρκία είναι η χώρα με την μεγαλυτέραν ακτογραμμήν στην Μεσόγειον!! Και οι δικοί μας το αναμετέδιδαν χωρίς να ανατρέπουν την ανακρίβειαν. Πρόκειται για σκόπιμον λάθος. Την μεγαλυτέραν ακτογραμμήν στην Μεσόγειον απ΄ όλες τις χώρες την έχει η Ελλάδα με 15.000 χιλιόμετρα. Κατατάσσεται εννάτη στον Κόσμον, ενώ η τουρκία είναι 21η !!!!! Και όμως ψεύδεται σκοπίμως, χωρίς αντίλογον από τους δικούς μας μεγαλοδημοσιογράφους! Μεγάλος είναι ο Δημοσιογράφος με επιτυχίες και όχι με οιδημένα θηλάκια!
  • Με αφορμήν την ΑΟΖ του Καστελορρίζου που δεν αναγνωρίζουν,  οι τούρκοι  δεν είναι στο χέρι τους, έλεγαν ότι το Νησί απέχει 328 μίλια από τον Πειραιά  και μόλις 1,25 ν.μ. από τις ασιατικές ακτές, εννοώντας υποσυνειδήτως ότι έπρεπε να είναι δικόν του!! Δεν γνωρίζουν ότι σε ολόκληρην την Γην υπάρχουν γειτνιάζουσες χώρες που οι πόλεις τους είναι πάνω στα σύνορα ή κάποια μέτρα μέσα ή έξω; Μία μεθόριος  πόλις ταυτίζεται με την επιφάνεια της χώρας στην οποίαν ανήκει. Αυτό δεν το αναγνωρίζει η τουρκία και κανείς Έλλην δεν την αντέκρουσε.
  • Προσφάτως χαρακτηρίζει την Ελλάδα επεκτατικήν χώραν και προτάσσει το έωλον επιχείρημα λέγουσα.
  • Αν κοιτάξει κανείς τον χάρτην του 1821 θα το διαπιστώσει!!

Και δεν απεκρούσθη από κανέναν εν Ελλάδι!

Τι εννοούν μ’ αυτά οι τούρκοι;

Ότι η Ελλάδα μετά επταετή αγώνα αποτίναξε τον σκληρόν ζυγόν σε μίαν μικρήν έκταση από  τις  απέραντες καταπατημένες  εισέτι εκτάσεις της;;; Το Ελληνικόν Έθνος εξηπλούτο σε γιγάντειες εκτάσεις. Διοικητικώς εσχηματίσθη ένα μικρόν Κράτος το 1821 το οποίον μεγάλωσε με τους Βαλκανικούς πολέμους, αλλά πάλιν πόρρω απέχει από τα καταπατημένα εδάφη του, κυριαρχίας πολλών αιώνων. Σ΄ αυτά τα εδάφη μεγαλούργησε Πνευματικώς και Αρχιτεκτονικώς, αλλά και Στρατιωτικώς και κατέλειπε αδιαβρότους παρακαταθήκας στην ανθρωπότητα, παρ΄ ότι εσυρρικνώθη και χαληναγωγήθη φρικτώς το 1453!!!

Από την ημέραν εκείνην αρχίζει η ανεμπόδιστη επεκτατική πολιτική από ένα ανύπρκτον μέχρι τότε κράτος, πολεμιστές του οποίου έζων σε νομάδες, βρήκε στερρά κρατικά θεμέλια και πλούτον μυθώδη  και συνέχισε επεκτεινόμενον καταπατητικώς.

Πως τολμά λοιπόν η τουρκία να αποκαλεί επεκτατικόν κράτος την Ελλάδα; Η Ελλάδα δεν εστράφη προς τα εδάφη που κατέκτησε ο Μέγας Αλέξανδρος και να τα διεκδικήσει. Εσείς χωρίς προϋπάρχον κράτος διεκδικείται παντού εδάφη. Κατά ποίαν έννοιαν δεν είσθε εσείς κατακτητής και είναι η μικρή Ελλάδα; Πρόκειται για έκφραση αδιανόητην και εξ ολοκλήρου αβάσιμην. Πως δεν αντελήφθησαν οι Έλληνες το λάθος σας;; Το υπουργείον Εξωτερικών το συνειδητοποίησε;; Ο Πρωθυπουργός που  «τσέλεται» να ομιλήσει με τον τούρκον πρόεδρον το συνειδητοποίησε;;

Πάτρα 8/6/2021

Μιχαήλ Στρατουδάκης

Anthropini koinonia hellas
Transport Company
iasis
);