«Ευρέθη σορός παιδιού σε νησί κοντά στην Νάξον!!»

Αυτό το νησί δεν  έχει όνομα;;;  Είναι ανώνυμον; Υπάρχει στον χάρτην ή το «άρπαξε» κι αυτό η τουρκία όπως τα Ύμια;; Εσείς οι Δημοσιογράφοι  οι οποίοι θέσετε αυτόν τον τίτλον σε είδηση,  γνωρίζετε το νησί αυτό; Που βρίσκεται και αν έχει κάποιαν ουσιαστικήν διαδρομήν στο διάβα της Ιστορίας;

Η Νήσος Ηράκλεια ή Ηρακλειά  και Αρακλειά στην καθημερινήν  γλώσσαν, είναι από τα ιστορικώτερα νησιά του Κυκλαδικού συμπλέγματος.  Με κέντρον την Κέρον (το γνωρίζετε το νησί εσείς οι Δημοσιογράφοι, δεν είναι ανάγκη να κάμομεν ιδιατέραν μείαν), αποτελούσαν την πνευματικήν και θρησκευτικήν εστίαν των Κυκλάδων. Τότε που η Κέρος ήταν το Νησί των Θεών του Ολύμπου, λατρευτική εστία,  ενώ η Δήλος ήταν ακόμη άγνωστη στον τομέαν αυτόν. Γι’ αυτό ιδρύθη ιερόν του Απόλλωνος στην Κέρον το 3.500 π.Χ. το μεγαλύτερον και σπουδαιότερον όπως απεκάλυψαν οι πρόσφατες αποκαλύψεις. Σ΄αυτόν τον περίγυρον είναι και η Ηράκλεια με την ανάλογην ιστορικήν δόξαν  και πλούτον μνημείων  και αρχαιολογικών στοιχείων.

Πέραν αυτών στην Νήσον υπάρχει σημαντικότατον σπήλαιον με σταλακτίτες και σταλαγμίτες, πολύ σπάνιον όπως ανεκοίνωσαν οι σπηλαιολόγοι που το ερεύνησαν όσον ηδύναντο και έκαμαν την πρόταση για άμεση αξιοποίηση. Το θέμα είχαμεν αναδείξει  το 1985 και εφεξής συνεχώς αλλά καμμία κυβέρνηση δεν ενδιεφέρθη και κανείς κυκλαδίτης Βουλευτής δεν έδωσε σημασίαν! Μόνον τις ψήφους επαιτούν και κατόπιν ξεχνούν τα πάντα. Και οι Ηρακλειανοί τους ψηφίζουν συνεχώς!

Μεγίστην κατατροφήν στις τέως Κοινότητες έδωσε ο Νόμος  με τον τίτλον «Καλλικράτης». Τις έσβησε όλες από τον χάρτην.  Και ο αγεωγράφητος Έλληνας, απόγινε….. «Ήτανε στραβό το κλήμα τόφαγε κι ο γάδαρος».  Και οι ένοχοι αυτής της καταστροφής και αφανισμού των Κοινοτήτων δεν ηλέχθησαν ποτέ! Είναι ακόμα στο προσκήνιον.

Μέγα μέρος της  αποτυχίας εκφράσεως του νησιού με το όνομά του, οφείλεται στην προμνησθείσαν Νομοθεσίαν περί Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, χωρίς να είναι άμοιρος ευθυνών και ο προηγηθείς Νόμος «Καποδίστριας»! Αυτά ψηφίζουν οι Βουλευτές, αφού δεν μελετούν τι ψηφίζουν! Το νησί έχασε την ταυτότητά του όπως και 6.000 άλλα χωριά και ονομάζεται δια της πλαγίας!! Αυτό ομοιάζει με την επαγγελματικήν ιδιότητα κατοίκου νησιού,  τον οποίον όταν ρωτούσαν τι επάγγελμα ασκεί,  απαντούσε με έπαρση.

  • Σύζυγος διδασκαλίσσης και Πρόεδρος του χωριού.

16/4/2022

Μιχαήλ Στρατουδ

Anthropini koinonia hellas
Transport Company
iasis
);