«Δεν υπάρχουν άβατα στην Ελλάδα» !!!


Ούτως έφη το Υπουργείον Προατασίας του Πολίτη δια της ηγεσίας του. Η άποψη αυτή είναι προσβλητική για τον Έλληνα, τον πενόμεον, τον καταδιωκόμενον από ληστρικά στοιχεία, τον απροστάτευτον και εμποδιζόμενον να κινηθεί ελευθέρως σε όποια περιοχήν επιθυμεί. Άρα αυτή η αδυναμία του, αποδεικνύει ότι υπάρχουν άβατα παντού.

Ας αναφερθούμεν σε μερικά.

n  Στο Πολυτεχνείον δεν είναι δυνατόν να εισέλθουν ελευθέρως οι αστυνομικές δυνάμεις, αν παραστεί ανάγκη. Είναι άβατον, «άσυλον» το  ονομάζουν κατ’ ευφημισμόν.

n  Στο Οικονομικόν Πανεπιστήμιον Αθηνών το αυτόν.

n  Στο Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης το αυτόν.

n   Στο Πεδίον του Άρεως το αυτόν.

n  Στην περιοχήν των Εξαρχείων είναι το μεγαλύτερον άβατον εντός του Κέντρου της Πρωτευούσης της Ελλάδος.  «Άβατον βατόν, Βατόν άβατον»,  για να το παραλληλίσομεν με το  «Αθάνατος θνητός, θνητός αθάνατος» του Ηρακλείτου. (Σχετικόν άρθρον μας έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυον από την 22αν  Ιουνίου 2017). Δεν έγινε καμμία προσπάθεια βελτιώσεως από πλευράς Διοικήσεως για τους Έλληνες Πολίτες. Μήπως η ασφάλεια των πολιτών σ’ αυτήν την  χώραν ευρίσκεται σε  χαμηλόν έως ανύπαρκτον σημείον;;;; Μήπως, ερωτώμεν.

Οι αστυνομικές δυνάμεις είναι ανεπαρκείς μετά τον «ευνουχισμόν» των Αστυνομικών Τμημάτων κατά 50% και  της συνεχιζομένης προστασίας πολιτικών  και άλλων με κρατικήν ασφάλειαν ενώ υπάρχει και η ιδιωτική!

n  Άρα έχομεν άβατον και στην ασφάλειαν!

n  Στα κέντρα οργανωμένης διαθέσεως ναρκωτικών ουσιών,  ή άλλων ποινικών δραστηριοτήτων δυσκολεύονται να επέμβουν οι αστυνομικοί. αφού  το άβατον δεν είναι βατόν για τις δυνάμεις αυτές.  Άρα υπάρχει μία μορφή Αβάτου!!!

n  Στην αυτήν κατηγορίαν εντάσσονται σχολεία, δημόσια ιδρύματα κλπ. τα οποία και  αυτά είναι  άβατα για τους εργαζομένους σ’ αυτά, αλλά βατά στους παρανομούντες και ποινικώς διωκτέους.

n  Δημόσιες υπηρεσίες και συγκεκριμένως Υπουργοί και Βουλευτές ευρίσκονται σε θέση «αβάτου» και είναι δύσκολη έως αδύνατη η πλησίαση σ’ αυτούς απλών πολιτών!! Υπεροψία στο έπακρον. Κατ΄ αυτάς όμως που θα έχουν ανάγκην την ψήφον μας, το «άβατον» κρύπτεται μέχρι της ψηφοφορίας για να επανέλθει την επομένην!

n  Άβατον υπάρχει και στο θέμα απαντήσεως των Υπουργών σε επιστολές απλών πολιτών ή σε ηλεκτρονικά μηνύματα!! ΄Ισως στις επιστολές να υπάρχει κάποια κάμψη, αλλά στα Ηλεκτρονικά μηνύματα, η έλλειψη απάντηση είναι μάλλον πλήρης!

n    Άβατον υπάρχει σ’ όλα τα ΜΜΕ, εκτός αν πρόκειται να τους αναγγελθεί φόνος, ληστεία, κλοπή, παιδεραστία και γενικώς ποινικώς διώξιμη πράξη. Μελέτες, προτάσεις οι οποίες είναι δυνατόν να συμβάλλουν θετικώς υπέρ του συνόλου, δεν λαμβάνονται και τόσον υπ’ όψιν!

Συνελόντι ειπείν η Ελλάδα είναι γεμάτη πάσης μορφής άβατα  κατά το μάλλον ή ήττον επικίνδυνα και η  υπουργική φράση ότι δεν υπάρχει κανένα άβατον στην Ελλάδα δεν ανταποκρίνεται πλήρως την πραγματικότητα. Γιατί ελέχθη;;;

Μιχαήλ Στρατουδάκης

κοινοποίησε το ...
Anthropini koinonia hellas
Transport Company
iasis
);
Translate »