Δελτίον θανάτων!!!


  Πόσοι κατέληξαν σήμερα;

  Πόσοι μολύνθηκαν;

Πόσοι είναι βαρέως ασθενείς

  Ποία χώρα είχε τους περισσοτέρους θανάτους σήμερα;

Το ερωτηματολόγιον αυτό  είναι  πραγματικόν  και όχι φανταστικόν και δεν λείπει από τα χείλη των πάντων. Μια αδιανόητη  σύμβιος κατάσταση. Δηλαδή υπάρχουν θάνατοι ανθρωπίνων ζωών καθημερινώς από κάποιον μικρόβιον! Η αναφορά όμως στο συμβάν είναι υπερβολική και προκαλεί  μύρια όσα αρνητικά στους ακροατές, όπως γίνεται από τα Μέσα Ενημερώσεως. Για  τα Ελληνικά δεδομένα έχομεν το καθημερινόν Δελτίον ενημερώσεως από το Υπουργείον Υγείας το οποίον αναφέρει όλα τα συμβάντα,  μολύνσεις, θανάτους,  ασθενείς στις διάφορες φάσεις θεραπείας, αλλά και συνοπτικήν εικόνα από ολόκληρον τον κόσμον, αφού η ασθένεια πλήττει βιαίως  την ανθρωπότητα. Το επιστημονικόν αυτό δελτίον είναι υπέρ αρκετόν για την ενημέρωση αναφορικώς με την ασθένειαν και τα αποτελέσματά της.

Δυστυχώς δεν σταματά η ενημέρωση σ’ αυτό. Έρχονται οι Τηλεοράσεις και  τα Ραδιόφωνα και ολημερίς ασχολούνται με αυτό το θέμα. Δεν παρουσιάζουν άλλα  ώστε ο Λαός να ξενιέται από την μάστιγα που τον βασανίζει. Η αποχή από κάθε πρόσθετη αναφορά είναι ψυχικώς επωφελής.

Στις ιστοσελίδες τα περιληπτικά θέματα όπως είχαμεν αναφέρει και σε σχετικόν σχόλιον στις 29 Μαρτίου, βλέπομεν μόνον για τον Κορωναϊόν.

Η ψυχολογία των αναγκαστικώς εγκλεισμένων οίκοι υφίσταται ισχυράν  πύρωσιν. Θα δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα  σε πλείστους ανθρώπους όταν εξέλθουν από τον περιορισμόν, κάτι που θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί αν τα προγράμματα των Τηλεοράσεων και των Ραδιοφώνων δεν είχαν μοναδικόν θέμα την επιδημίαν. Σίγουρα είναι το μόνον θέμα που μας  «καίει» αυτήν την στιγμήν, αλλά   μπορούσαμεν να το ξεχνάμεν παροδικώς και όχι να το αναφέρομεν ή  να το ακούμεν συνεχώς. Να πάψομεν να το συντηρούμεν στην επιφάνειαν όλον το 24ωρον!

Και  οι λεπτομέρειες θανόντων σε άλλες χώρες, καλόν θα ήταν να αποφεύγονται, πέραν της μονολεκτικής αναφοράς.  Το αυτό και για δραματικώτερα συμβαίνοντα αλλαχού. Ο ποταμός των φερέτρων δεν είναι καθόλου ευχάριστον να προβάλλεται στις οθόνες. Είναι άκρως ψυχοφθόρος.  Η αναφορά ότι η αναγκαστική παραμονή στο σπίτι δημιουργεί αύξηση της οικογενειακής βίας ήταν απόλυτη αστοχία! Γιατί να μη δημιουργείται ευθυμία στους περιορισμένους, ώστε να παρατηρηθεί αύξηση της γενετησίου ομιλίας;;

Ακούγεται επίσης στις αναφορές των θανόντων ότι είχαν «υποκείμενον  νόσημα», καθώς και άλλοι επιστημονικοί όροι στις αναφορές ή ερωτήσεις. Γνωρίζει η πλειονότητα του Ελληνικού Λαού τι σημαίνουν αυτοί οι όροι; Όχι. Καλόν θα ήταν λοιπόν να γίνονται αναλύσεις αυτού του είδους, αναφορές για τα μικρόβια, τι είναι και τι σημασίαν παίζουν στην ζωή, άλλες μελέτες και γενικώς τι μπορεί να  απομακρύνει τον έγκλειστον από το πάθος που τον συνθλίβει. Υπάρχει  ενημερωτικόν πεδίον για αποπομπήν του κορωναϊού από την καθημερινότητά μας, ήτις έχει προσκολληθεί  σε βαθμόν βεντούζας.

Ας εφαρμοσθεί.

                              Μιχαήλ Στρατουδάκης

κοινοποίησε το ...
Anthropini koinonia hellas
Transport Company
iasis
);
Translate »