ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Estimated read time 1 min read

Internet
• Για συνεργασίες μόνο στον online οδηγό, 100,00 € / έτος η πρώτη παρουσίαση και 50,00 € για κάθε επιπλέον.

Banner στην ιστοσελίδα

•Ετήσια παραμονή:
220,00 € / μήνα. Σύνολο: 2.640,00 € ( Α ΘΕΣΗ )
125,00 € / μήνα. Σύνολο: 1.500,00 € ( Β ΘΕΣΗ )
91,67 € / μήνα. Σύνολο: 1.100,00 € ( Γ ΘΕΣΗ )

•Εξάμηνη παραμονή:
250,00 € / μήνα. Σύνολο: 1.500,00 € ( Α ΘΕΣΗ )
160,00 € / μήνα. Σύνολο:    960,00 € ( Β ΘΕΣΗ )
133,33 € / μήνα. Σύνολο:    800,00 € ( Γ ΘΕΣΗ )

•Μηνιαία παραμονή:
500,00 € / μήνα. ( Α ΘΕΣΗ )
300,00 € / μήνα. ( Β ΘΕΣΗ )
200,00 € / μήνα. ( Γ ΘΕΣΗ )
…………………………………………………………………………

Banner σε ενότητα άρθρων (πχ υγεία) ή στη στήλη Συνταγές:
•Ετήσια παραμονή:
75,00 € / μήνα. Σύνολο: 900,00 €

•Εξάμηνη παραμονή:
100,00 € / μήνα. Σύνολο: 600,00 €

•Μηνιαία παραμονή:
150,00 € / μήνα

ΝΕΟ: Εναλλακτικά 0,01 € / εμφάνιση. Ελάχιστο κόστος 50,00 € / 5.000 εμφανίσεις

…………………………………………………………………………

Banner κεντρικό στην αρχική σελίδα ή banner BIG:
•Ετήσια παραμονή:
400,00 € / μήνα. Σύνολο: 4.800,00 € ( Α ΘΕΣΗ )
300,00 € / μήνα. Σύνολο: 3.600,00 € ( Β ΘΕΣΗ )

•Εξάμηνη παραμονή:
533,33 € / μήνα. Σύνολο: 3.200,00 € ( Α ΘΕΣΗ )
400,00 € / μήνα. Σύνολο: 2.400,00 € ( Β ΘΕΣΗ )

•Μηνιαία παραμονή:
1.000,00 € / μήνα ( Α ΘΕΣΗ )
750,00 € / μήνα ( Β ΘΕΣΗ )

…………………………………………………………………………

Banner στον online οδηγό:
•Ετήσια παραμονή:
50,00 € / μήνα. Σύνολο: 600,00 €

•Εξάμηνη παραμονή:
70,00 € / μήνα. Σύνολο: 420,00 €

•Μηνιαία παραμονή:
102,00 € / μήνα

…………………………………………………………………………

Χορηγία σε άρθρα:
• 150,00 € / έτος σε επιλεγμένο άρθρο
• 500,00 € / μήνα σε όλα τα νέα άρθρα του μήνα

Σημ.:
Οι αναφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Το κόστος προβολής στο web, προεξοφλείται στο σύνολο.