Απαντήσεις στα φλέγοντα θέματα των αγροτών. Τι θα γίνει τελικά με τους κωδικούς 037-038

Estimated read time 1 min read

Τα φλέγοντα θέματα που αφορούν στη φορολογία των αγροτών συζητήθηκαν σήμερα στην ωριαία live εκπομπή του κόμβου “Μια ώρα επί της ουσίας”

Ορισμένα θέματα που διευκρινίστηκαν σχετικά με τα προβλήματα των αγροτών:

•    Νέο αρχείο για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες έχει σταλεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την προσυμπλήρωση των κωδικών 037-038 το οποίο έχει ήδη ανέβει στο taxis.

•    Το κριτήριο που απαιτείται για τους κατ επάγγελμα αγρότες που ορίζει ότι τουλάχιστον το 50% του συνολικού εισοδήματος πρέπει να προέρχεται από αγροτικό εισόδημα, με βάση την παρ. 3 του άρθρου 39 του Κ.Φ.Ε., ελέγχεται κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και σε συνδυασμό με την επιλογή των προσυμπληρωμένων κωδικών 037-038. Το σύστημα αυτόματα εξετάζει αν ο φορολογούμενος δικαιούται τη μείωση του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε.

Δεν λαμβάνονται υπόψη για τον έλεγχο αυτό, εισοδήματα που προέρχονται από κύρια σύνταξη από ΟΓΑ, αμοιβές από παροχή εργασίας με εργόσημο, οι αμοιβές εργαζομένων υπαγομένων στην ασφάλιση ΟΓΑ σε τυποποιητήρια, συσκευαστήρια και σε συναφείς χώρους για έως 150 ημερομίσθια ανά έτος, καθώς και οι αμοιβές μελών αγροτικών ή/και γυναικείων συνεταιρισμών, που απασχολούνται περιστασιακά και υπάγονται στην ασφάλιση Ο.Γ.Α.

Σε κάθε περίπτωση που οι κωδικού 037-038 δεν είναι προσυμπληρωμένοι, δεν μπορούν να υπάρξουν οι μειώσεις του άρθρου 16 για τους αγρότες αυτούς.

•    Για τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί πριν την αλλαγή του άρθρου 39 από τον ν.4474/2017 (ΦΕΚ Α’ 80/7.6.2017) και έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου (εκκαθάριση), ίσως υπάρξει πρωτοβουλία για νέα εκκαθάριση οίκοθεν. Θα υπάρξει ενημέρωση από το υπ. Οικονομικών και η όποια ρύθμιση θα γίνει μετά το πέρας των δηλώσεων.

•    Δεν θα δέχονται οι Δ.Ο.Υ. βεβαιώσεις για τον χαρακτηρισμό του κατ’ επάγγελμα αγρότη, για τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί με επιφύλαξη και δεν θα επεμβαίνουν αλλάζοντας τους κωδικούς 037-038. Ο φορολογούμενος θα πρέπει να απευθύνεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη διόρθωση της εικόνας και την αποστολή νέου αρχείου στο Υπουργείο Οικονομικών

•    Προβλήματα στη κατάρτιση του αρχείου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν παρατηρηθεί και λόγω λανθασμένων Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων (λάθη με αναγραφή ίδιου Α.Φ.Μ. μεταξύ των συζύγων ή λάθη στους Α.Μ.Κ.Α. τους). Και στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για διόρθωση της εικόνας τους.

•    Δεν μπορούν να χαρακτηριστούν κατ’ επάγγελμα αγρότες οι φορολογούμενοι που έχουν τουλάχιστον 67% αναπηρία δεν και δεν μπορούν να τύχουν την έκπτωση του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε.

•    Οι νέοι αγρότες  περιλαμβάνονται χαρακτηρισμένοι ως κατ’ επάγγελμα αγρότες («Ναι» στους κωδικούς 037-037) στο νέο αρχείο που έχει σταλεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

•    Όπως είναι ήδη γνωστό, τροποποιητικές για επιδοτήσεις προηγούμενων χρήσεων μπορούν να υποβάλλονται για το έτος που ανάγονται χωρίς πρόστιμα.

Δείτε όλη συζήτηση στο σχετικό video

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/35795

You May Also Like

More From Author