Λειτουργία ψηφιακών εφαρμογών – Κλείσιμο έτους

Estimated read time 1 min read

Ενόψει της ολοκλήρωσης των εργασιών για το κλείσιμο του έτους, ανακοινώνονται
τα παρακάτω:
• Η ψηφιακή εφαρμογή «my Property», για την υποβολή δηλώσεων Φόρου
Μεταβίβασης Ακινήτων, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κληρονομιών, θα
είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2023 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία
ανοίγματος 02/01/2024).
• Η ψηφιακή εφαρμογή του Περιουσιολογίου για την ηλεκτρονική υποβολή
δηλώσεων ΕΝΦΙΑ 2014 έως και 2023, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις
31/12/2023 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 03/01/2024).
• Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αρχικών και
τροποποιητικών δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
φορολογικών ετών 2015 έως και 2022, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις
31/12/2023 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος η 03/01/2024 για
τα φορολογικά έτη 2018 έως 2022 και η 10/01/2024 για τα φορολογικά
έτη 2015 έως 2017).
• Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων Φόρου
Πλοίων Α΄ κατηγορίας, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2023 και ώρα
23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 03/01/2024).
• Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων εισφοράς
συναλλάγματος ν. 4111/2013, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2023
και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 03/01/2024).
• Η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, ΦΠΑ από ηλεκτρονικό εμπόριο
ειδικών καθεστώτων OSS – IOSS, Φόρου Εισοδήματος Νομικών
Προσώπων, ΦΑΠ (2010-2013), Παρακρατούμενων και Λοιπών Φόρων μέσω
myAADE, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2023 και ώρα 23:00
(Ημερομηνία ανοίγματος 02/01/2024).
• Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης βεβαίωσης
αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική
δραστηριότητα και των αμοιβών από τόκους, μερίσματα και δικαιώματα για

το φορολογικό έτος 2022 (σύμφωνα με την Α. 1006/2023), θα κλείσει
οριστικά στις 31/12/2023 και ώρα 23:00.
• Η πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών με τη χρήση καρτών και συστήματος
IRIS, μέσω myAADE, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2023 και ώρα
23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 02/01/2024).
• Η ψηφιακή εφαρμογή για την έκδοση Πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ 2024, καθώς
επίσης και των αποδεικτικών καταβολής θα είναι διαθέσιμη την
01/01/2024.
• Η διαδικασία Βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και η
διαδικασία Μείωσης Εσόδων μέσω των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας θα
είναι διαθέσιμες μέχρι τις 31/12/2023 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία
ανοίγματος 02/01/2024).
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία, την υποστήριξη και την ανταπόκρισή σας.
Χρόνια πολλά, Ευτυχισμένο & Δημιουργικό το 2024!

You May Also Like

More From Author